Waarom een teambuilding of bedrijfsuitje? De Neverrest Filosofie

Organisatie en personeel

U wilt dat het goed gaat bij het bedrijf of de organisatie waar u werkt.
Enerzijds is het belangrijk dat werknemers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Anderzijds is het ook belangrijk dat zij goed samenwerken!

Toegevoegde waarde Teambuilding

Wat is de toegevoegde waarde van een Teambuildingactiviteit (bedrijfsuitje)?
Een Teambuilder is een groepsactiviteit met de focus op een positieve impuls. Een impuls om de effectiviteit en de efficiëntie van het samenwerken en de sfeer binnen de groep te verbeteren.
Kortom, bouwen aan een team! Een groep mensen optimaal in staat stellen de bedrijfsdoelen te kunnen bereiken.
Uiteraard is plezier, lach en spanning zeker ook belangrijk als onderdeel van een mooie Teambuilder.

3 Doelen Teambuilding in kort

Binnen de Neverrest filosofie omschrijven wij 3 doelen voor onze teambuildingsactiviteiten The Game en Social Chaos:
1 Onderhouden en verbeteren groepsbinding.
2 Onbekendheid verlagen (danwel bekendheid verhogen)
3 Onderhouden of verbeteren van het samenwerken
Wilt u een luchtig ongedwongen en geweldige dag? Of wilt u juist vooral een intensief en leerzame invulling (maar ook geweldig)? Wij kunnen uw event aanpassen aan uw wensen!

3 Doelen Teambuilding verder uitgewerkt:

1 Onderhouden en verbeteren Groepsbinding ( ook wel groepsspirit/-gevoel)

a. Gezamenlijke plezierige herinnering die positieve energie geeft, verbindend werkt en bijdraagt aan het groepsgevoel;
b. In andere setting meer aandacht naar de mens achter de collega/ruimte voor andere gesprekken;
c. Verhoging loyaliteit binnen team, groep en/of organisatie.
Neverrest staat voor een gezamenlijk intens professioneel avontuur waar nog (heel ) lang over na wordt gepraat. Niet alleen op maandag bij het koffieapparaat;)

2 Onbekendheid verlagen of bekendheid verhogen

a. Mensen aan elkaar koppelen die elkaar totaal niet kennen, zodat ze elkaar (beter) leren kennen;
b. Mensen die elkaar al kennen in een andere situatie plaatsen, zodat ze elkaar nog beter leren kennen en vooral een andere kant leren kennen.
c. Een gezamenlijke positieve ervaring geeft ook extra gespreksstof en drempelverlaging in de toekomst om elkaar aan te spreken;
d. Inzicht krijgen over het gedrag van het individu en groep, doordat ze in een andere situatie worden geplaatst.
Bij Neverrest worden altijd kleine teams geformeerd (4-6 personen), zodat er intensieve omgang is. Door gebruik van smoelenboek door neverrest team is contact tijdens activiteit en terugkoppeling achteraf altijd op naam en zeer persoonlijk.

3 Onderhouden of verbeteren Kennis en Vaardigheden t.b.v. Samenwerken.

Bij Neverrest onderscheiden we 3 verschillende intensiteiten van benadering

Basis: De mensen uitdagen tot samenwerken in een andere, ongedwongen context en in een andere teamsamenstelling. De mensen kunnen inzichten en leermomenten uit de activiteit meenemen in hun dagelijkse werk.
Bij The Game en Social Chaos krijgen de teams pittige en ludieke opdrachten onder tijdsdruk. Tactiek,
besluitvorming en communicatie zijn belangrijk. In evaluatie achteraf kunnen gewenste accenten
worden gelegd. Door feedback en maatwerk kunnen accenten in het programma worden aangebracht.
Focus: De mensen intens bezig laten zijn met het onderwerp samenwerken. Daarvoor dient aan het begin de leerdoelen te worden gecommuniceerd, wordt er gevraag en ongevraagd terugkoppeling gegeven. Ten slotte wordt het gehele programma geëvalueerd. Een eenvoudig theoretisch denk-/toetsingskader kan zinvol zijn.
Om binnen uw activiteit de mensen intensief te laten omgaan met samenwerken, is ons concept Social Chaos zeer geschikt. Standaard gaan we hierbij in op de elementen
• Communicatie
• Doelgerichtheid
• Efficiëntie.
Op verzoek kunnen we ook op andere elementen van samenwerken focussen, zoals
• Leiding geven, Besluitvorming, Strategie, Motivatie, Strategie en tactiek, Weerstand etc.
Training: Het veranderen & aanpassen van gedrag. Doel is persoonlijke ontwikkeling en/of groepsontwikkeling. Voor het efficiënter en effectiever samenwerken van teams zullen verbeterdoelen dienen te worden omschreven, te worden gecommuniceerd, te worden getraind en vervolgens binnen de normale werkactiviteiten te worden verbeterd en geëvalueerd.
Neverrest werkt ook met ervaren trainers die uw leerdoel kunnen omzetten naar een goede effectieve training met Social Chaos als onderdeel. Ook het aansluiten bij een theoretisch kader als de teamrollen van Belbin of de leercyclus van Kolb behoort tot de mogelijkheden. Door aanpassing van opdrachten en aangepaste scripts van de acteurs kan Social Chaos een succesvolle bijdrage leveren aan uw leerdoel!

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze brochures. Uiteraard kunnen we in een telefonisch contact of een presentatie bij u op kantoor u verder informeren.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top