Teamanalyse / DISC integratie i.c.m Social Chaos

Teamanalyse en DISC integratie

Lees in uw eigen kleur...

D

Een duidelijk programma zonder poespas, vlot en met effect! Bij de samenwerkoefening wordt je direct aan het werk gezet, moet er veel worden gedaan en is doorzetten belangrijker

I

Een super programma waar je enthousiast van wordt, je vliegt erin en het wordt fantastisch! De samenwerkopdracht is intensief, er is veel interactie met mensen en geeft achteraf inspiratie!

S

Een gezamenlijk programma waarin op een veilige rustige manier met elkaar DISC wordt besproken. Bij de samenwerkopdracht moet je samen het doel bereiken, je bent nooit alleen bezig maar steeds heb je de steun en gezellige sfeer van de collega’s. Met een stabiel team bereik je alles!

C

Een gedetailleerd programma waarin een duidelijke uitleg wordt gegeven, de theorie rond DISC wordt helder besproken. Bij de samenwerkopdracht moet alle informatie kloppen en samenkomen, dien je steeds controles uit te voeren en wordt alles heel concreet!

Ideale combinatie met SOCIAL CHAOS

In onze ervaring met verschillende groepen en organisatieculturen hebben we heel veel verschillende teams met heel verschillende mensen voorbij zien komen. Onze teambuilder Social Chaos laat teams intens samenwerken en geeft mooie inzichten in de groepsprocessen.

Onze intensieve samenwerkopdracht Social Chaos leent zich bijzonder goed om te combineren met Teamanalyse:

Door de chaos en de tijdsdruk reageren mensen heel puur

Door de verhaallijn en het verwerkte plezier, is de setting ontspannen en zonder gevoel van beoordeling

Door de trainingsacteurs  worden mensen extra uitgedaagd en getriggerd

TEAMANALYSE

Teamanalyse geeft extra verdieping aan dit concept. De teams worden geobserveerd tijdens de activiteit. Tijdens een time-out wordt per team de teamresultaten en de teamprocessen geëvalueerd. Tussendoor wordt gevraagd en ongevraagd ingegaan op het samenwerken.

In de gezamenlijke eindterugkoppeling worden de vertoonde samenwerkinspanningen besproken en eventuele verbeterpunten aangebracht.

Bij de teamanalyse worden elementen van DISC gedragskleuren gebruikt, zonder dat de deelnemers hierover kennis dienen te hebben (en het als zodanig wordt benoemd).

TEAMANALYSE & DISC gedragskleuren integratie

DISC gedragskleuren integratie betreft naast teamanalyse ook verheldering omtrent DISC gedragskleuren.

 

“We hebben een DISC cursus gehad, maar het is weggezakt”

“Ik wil bij mijn medewerkers het bewustzijn van DISC verhogen”

“Binnenkort gaan we meer met DISC doen, maar we willen het alvast onder de aandacht brengen”

“Een samenwerkoefening waarin gedragskleuren echt boven komen drijven”

Voorbereiding & Maatwerk

Vooraf wordt het eventueel aanwezige kennisniveau betreft DISC en specifieke aandachtspunten besproken met de contactperso(o)n (en).

Indien gedragsprofielen al bekend zijn, kunnen die worden meegenomen (bij toestemming) tijdens de training.

Andere gedragstheorieën/instrumenten kunnen in overleg worden meegenomen.

De observatie en terugkoppeling is vanuit tips en tops.

Als maatwerk is een DISC inleiding/opfrissing  (basis) of DISC totaaluitleg (uitgebreid) mogelijk zodat het vertrekpunt hetzelfde is en uw mensen maximaal effect hebben van de dag.

Gedragsanalyse zijn ook aan te vragen. Deze analyse wordt online afgenomen. Het rapport wordt op de dag zelf meegenomen en kan nog worden besproken.

Stefan Vogel

Stefan, mede oprichter van Neverrest, is sinds maart 2019 DISC gecertificeerd trainer. 

Voor meer informatie bel ons kantoor en vraag naar Stefan Vogel

of bel Stefan op zijn mobiele nummer 06 54 910900 of direct per email stefan@neverrest.net